Kontakty

Naše škola je od prosince 2012 držitelem CERTIFIKÁTU KVALITY, který získala od Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska.

Kontakty:

Adresa školy:
Znojemská 1027
67401   Třebíč
 
Ředitelka školy: 
Ing. Renata Hrušková
mob.:  + 420 777 732 772
e-mail:
renata.hruskova@ssos-sou.cz
 
Zástupce ředitele:
Mgr. Leszek Ciešlak
mob.:  +420 608 772 222
e-mail:
leszek.cieslak@ssos-sou.cz
 
IČ: 253 25 531
Registrace: v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 25705
 
Bankovní spojení:
2100240422/2010  Fio banka
 
Náš profil na Facebooku
 
  
 
 
  
 
Akce

Nejsou otevřeny žádné kurzy

Charakteristika oboru

Absolvent oboru "75-31-J/01 - Pedagogika pro asistenty ve školství" se uplatní jako asistent pedagoga (učitele nebo vychovatele) v předškolních zařízeních, ve všech typech škol a ve školských zařízeních, kde se vzdělávají děti, žáci a studenti (dále jen děti) se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním. Absolvent je připraven vykonávat pod přímým metodickým vedením pedagoga pomocné práce zaměřené na podporu dětí při adaptaci na školní prostředí a začleňování se do společnosti a pomáhat pedagogickým pracovníkům školy při výchovně vzdělávací činnosti, komunikaci s dětmi, jejich rodiči a komunitou.

 
Dosažený stupeň vzdělání:
  • střední vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou

Forma studia:

  • 2letá dálková - pro zájemce s ukončeným základním vzděláním 

Školné:

  • 1.300,-- Kč/měsíc  (hradit lze měsíčně, pololetně i na celý rok za září - červen příslušného školního roku)

Výuka:

  • 1x týdně každé úterý od 13:25 - 18:25 hodin

Nadstandardní aktivity:

  • AUTOŠKOLA se slevou 800 Kč pro žáky školy
  • rukodělné a výtvarné semináře akreditované MŠMT a MPSV
  • europass v českém a anglickém jazyce

Admin

4. 1. 2019 8:33